SAP Türkiye BA/BS Raporu Nasıl Çalışır?

Sap Turkiye BABS

Sap Türkiye BABS Raporunun Sisteme Yüklenmesi

SAP Türkiye BABS raporlaması için yüklenmesi gereken not aşağıdaki linktedir. Bu notun açıklamasında bulunaun çalışma prensipleri aşağıdaki şekildedir.

1003524 – Turkey: BA/BS Forms

Sap Türkiye BABS Raporunun Çalışma Mantığı

Bu rapor vergi girişi olan, müşteri ve satıcıların gelen ve giden faturalarını seçmektedir. Eğer belge içerisinde vergi girişi yok ise belge seçime dahil edilmez. Buna rağmen raporun içerisinde “/SAPTR/VAT_B” (SE18)  badisi vardır ve bu badi kullanılarak normalde seçilmeyen belgeler bu rapor sonucuna dahil edilebilir veya seçilmiş belgeler rapor sonucundan çıkartılabilir.

Bu rapor müşteri ve satıcının tüm işlemlerini toplar ve eğer toplam tutar seçim ekranında verilmiş olan limiti aşıyor ise  seçim ekranına getirir. Eğer isim, vergi no ve ülke kodu eş olan birden fazla müşteri ve satıcı var ise bunların işlemleri bir sayılarak aynı toplama alınır ve listeye dahil edilir.

Bu raporun doğru çalışması için, manuel vergi girişi yapılmamalıdır; Kayıt esnasında “Vergiyi hesapla” tıkı atılı olmalıdır. Manuel girişi engellemek amacıyla vergi hesaplarının ana verisinde  “Yalnız otomatik kayıt” seçilebilir.

Eğer Tevkifatlı KDV’ler de raporda listelenmek istenirse,  /SAPTR/FI_B_TRN bakım tablosunun bakımı yapılmalıdır (SM30 – Şirket Kodu – İşlem Anahtarı (ZTA). Böylece sstem Tevkifatlı KDV tutarını  da listeleyecektir. Aynı tablo benzer işlem kodlarının rapora dahil edilmesi için de kullanılabilir. Bu tabloya eklenen işlem anahtarlarının matrah’ı  “0”‘a dönüştürülür.

İsim, ülke ve vergi numarası bilgileri müşteri ve satıcının ana verisinden alınmaktadır. Ancak kayıt arizi satıcı veya müşteriye yapılmış ise, bu bilgi direkt belgeden alınmaktadır. Seçim ekranında STCD1 veya STCD2 ‘nin vergi numarası olarak seçilmesi yapılabilmektedir. Eğer ana veide gerçek kişi tıkı seçili ise kimlik numarası vergi numarası olarak kullanılor. Yabancı satıcıların vergi numarası “1111111111” olarak, müşterilerin ise “2222222222” olarak gözükecektir.

Ülke kodları , T005 uyarlama tablosunun alternatif ülke anahtarı alanından alınır.Eğer müşteri veya satıcı serbest bölge carisi ise, ülke anaharı 960 olarak listelenecektir. Bu cariler seçim ekranında seçilebilir.

Bazı Belgeler Rapora Gelmiyor

Raporun sonucu tüm yılın belgelerini içereceğinden, bazı kayıtlar hatalı atılmış olabilir. Bunun için belge bazında bazı kontroller yapılmaktadır. Eğer belge bu kontrollerden geçemez ise tutarsız olarak işaretlenir ve rapor sonucundan çıkartılır ve belgenin numarası ile birlikte hatanın neden kaynaklandığını belirtilen bir mesaj hata günlüğüne kaydedilir. Belgeleri tutarsız olarak değerlenmesinin olası sebepleri aşağıdakilerden birisi olabilir:

Eğer belge birden daha fazla müşteri veya satıcı kalemi içeriyor ve bu müşteri ve satıcılar aynı müşteri veya satıcı değil ise,

  • Eğer belge müşteri ve satıcı içermiyor ise,
  • Rapor XML formatında bir çıktı üretebilmektedir, ve eğer seçim ekranında çıktı seçeneklerinde, vergi ödeyen bilgileri doldurulduğu takdirde XML dosyası e-beyanname olarak yüklenebilmektedir.

Mutabakat Mektup Çıktıları

Müşteri/Satıcı mutabakat mektuplarını B formlarına göre göndermek istenirse sistemde 2 adet mektup smartform olarak bulunmaktadır.

BA — /SAPTR/MTKBTBA
BS — /SAPTR/MTKBTBS

Bu yasal bir gereksinim olmadığından yasal olarak standart bir form tipi de yoktur. Bu smartformlar müşterinin isteklerine göre düzenlenebilir ve kullanılabilir. Formların  /SAPTR/FI_MTBKT uyarlama tablosuna her şirket kodu için tayin edilmeleri gerekmektedir.