Message no. AU134

Sap Help

Message no. AU134

Short Text
System could not find an account for account symbol ‘&2’ in area &3.

Diagnosis
No account could be found for account symbol in depreciation area for company code when creating the accounting document.

Procedure
In the line item schema, change account symbol , or define a standard account that this account symbol can refer to.

 

During legacy asset takeover process with T-code ABLDT or BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE you get the error message AU134 – “System could not find an account for account symbol LDT in area 01” is displayed.

To solve this issue please go to customizing step:

Financial Accounting (New) -> Asset Accounting (New) -> Integration with General Ledger Accounting -> Specify Posting Key for Asset Posting (TCode: OBYD)

 • Double Click: Additional accounts for Asset Accounting (ANC)
 • Enter your chart of accounts.
 • Check General modification and save your customizing.
 • Then click Accounts
 • And define General Modification field ‘LDT’ and Account field an legacy takeover offsetting account.

ABLDT veya BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE  işlem koduyla eski duran varlık verilerini devralma esnasında hata mesajı AU134 – “System could not find an account for account symbol LDT in area 01” şeklinde bir hata alıyorsunuz.

Bu sorunu çözmek için aşağıdaki uyarlama adımına gidiniz:

Financial Accounting (New) -> Asset Accounting (New) -> Integration with General Ledger Accounting -> Specify Posting Key for Asset Posting (TCode: OBYD)

 • DV muhasebesi ek hesapları (ANC) çift tıklayın.
 • Hesap planınızı girerek devam edin.
 • Genel değişiklik tikini atınız ve kaydedin.
 • Ardından hesaplar düğmesine tıklayın.
 • Genel değişiklik alanına ‘LDT’ ve Hesap alanına ise eski duran varlık devralımı serbest hesabını seçiniz.

Message no. ICC_TR122

Sap Help

Message no. ICC_TR122

Short Text

Document type &1 invalid

Diagnosis

The document type has not been defined. The necessary entry is missing from table T003.

Procedure

Define this document type in table T003.

 

English Solution Offer

Hatayı almanızın sebebi TSTCP tablosu arkasında işlem kodunuzun parametrelerinde *BKPF-BLART* kısmında belge türünüzü bulamıyor. Öncelikle belge türü uyarlamalarınızdan belge türünüzün mevcut olduğunu kontrol edin. 

Eğer TSTCP tablosunda bir değişiklik yaptıysanız (Yani bir işlem kodunun arkasındaki belge türünü değiştirdiyseniz (SE93) veya işlem kodunda olmayan bir belge türü kullandıysanız) onu düzeltmeniz gerekmektedir. 

Bunları kontrol edin.

Message no. F5A244

Sap Help

Message no. F5A244

Short Text

Document save was unsuccessful; try again

Diagnosis

Procedure

When defining the number ranges for the numbering groups from FBCJC6 transaction code, the number range 01 must be defined. Check your number ranges and try again.

FBCJC6 işlem kodu ile numaralandırma grupları için numara aralıklarını tanımlarken, 01 numara aralığının tanımlanması gerekmektedir. Girişinizi kontrol edip tekrar deneyiniz.

Message no. AA835

Sap Help

Message no. AA835

Short Text

Asset class & is not yet assigned to a form

Diagnosis

You want to manage the asset historically. To this end, a suitable form must be assigned to asset class .

This is not yet the case.

Procedure

Assign a form to asset class .

You must do this no later than the time of the first history report

The reason you get the error is that you have chosen the manage historically option at the fixed asset class customizing, but you have not yet made a layout assignment behind the corresponding asset class in the OAAY transaction code.

If you assign the FIAA_F001 standard layout or another one from the OAAY transaction code, the problem will be solved.

Hatayı almanızın sebebi, duran varlık sınıfının arkasında tarihsel verilerle seçeneğini seçmiş olmanız, ancak OAAY işlem kodundan ilgili duran varlık sınıfının arkasında henüz bir layout uyarlaması yapmamış olmanız. 

OAAY işlem kodundan FIAA_F001 standart layout bağlamasını yaparsanız sorun çözülecektir.

Message no. AA130

Sap Help

Message no. AA130

Short Text

Asset class &1 cannot be used in company code &2

Diagnosis

When you create an asset, the system determines the chart of depreciation from the company code definition. In order for a chart of depreciation to be available for an asset class during asset maintenance, the chart of depreciation has to be entered for that asset class (Determine class valuation). Chart of depreciation that was determined is not entered for asset class .

System Response

You cannot create any assets in your company code for this class.

Procedure

You can do one of the following:

 • Use another asset class, for which chart of depreciation is defined.
 • Maintain the asset class valuations for asset class in chart of depreciation . Chart of depreciation has to be specified in order for you to be able to maintain the valuation parameters of asset class for chart of depreciation .

 

The reason you receive the error is that “inactive” checkbox fields are selected on the screen where you specify layout in asset valuation area of the relevant asset class. It will be enough to go to the OAYZ transaction code and remove the “inactive” checkbox fields from the valuation fields for the relevant asset class.

Hatayı almanızın sebebi, duran varlık sınıfının uyarlamalarında duran varlık değerleme alanında layout belirlediğiniz ekranda, etkin değil tıklarının seçili olmasıdır. OAYZ işlem koduna gidip, ilgili duran varlık sınıfları için değerleme alanlarından etkin değil tıklarını kaldırmanız yeterli olacaktır.

Message no. SG813

Sap Help

Message no. SG813

Short Text

No physical path is configured for logical file name /SAPDMC/LSMW_FILE

Diagnosis

No physical path has been configured for the logical file name, or the logicalpath is empty.

System Response

File cannot be validated.

Procedure

In transaction FILE insert a logical path in the configuration of the logical file name. If there already is a logical path, check whether the physical path has
been defined for the logical path.

You can fix this error by checking FILECMCUST table via SM30 transaction code, you can set REJECT_EMPTY_PATH parameter to OFF status or you can just delete the line from table.

Hatayı SM30 işlem kodundan FILECMCUST tablosuna gidip, REJECT_EMPTY_PATH parametresini OFF durumuna getirerek veya satırı silerek geçebilirsiniz.