How To: Reverse F110 Automatic Payment Run

How to reverse F110 Automatic Payment Run?

 

During daily business run sometimes there may be inccorect use of automatic payment program (F110 Payment). And after a successful payment run, payment document is created and open items are cleared. So if you want to reverese a payment run, first you need to reset clearing from tcode FBRA and then you can reverse the payment documents from tcode FB08 or F.80 mass document reversal.

Note: There is no mass reset clearing function.

RFF110S_REVERSE

SAP released a program for reversing automatic payment runs (SAP Note: 2125220) . RFF110S_REVERSE which allows you to reverse the payment documents of a payment run (F110) and delete the payment data.

You use program RFF110S_REVERSE only in exceptional situations, when you have to reverse all of the payment documents of a payment run (F110). Program does not replace payment proposal processing.

Program will prevent reverse if any payment medium is created. In that case FIRST you need to contact with bank if they received the file or not. If it’s not processed yet you can cancel the payment medium from FDTA & RFPAYM_RESET (For cross payment RFPAYM_MERGE_RESET)
 
In an update run, the program first checks whether all documents can be reversed, and makes the reverse postings if the check is successful. The program then deletes the payment data of the payment run.
 
LOGGING
The program logs the processing results for each payment document in the payment run. You can view the log using transaction SLG1:
 • Object: FBPM
 • Transaction Code: F110-FBRA-FB08
 • Program: RFF110S_REVERSE
 F_005 Authorization is required for running program RFF110S_REVERSE. And there is no tcode for this program. It needs to be run via SA38 – SE38 

Message no. AU134

Sap Help

Message no. AU134

Short Text
System could not find an account for account symbol ‘&2’ in area &3.

Diagnosis
No account could be found for account symbol in depreciation area for company code when creating the accounting document.

Procedure
In the line item schema, change account symbol , or define a standard account that this account symbol can refer to.

 

During legacy asset takeover process with T-code ABLDT or BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE you get the error message AU134 – “System could not find an account for account symbol LDT in area 01” is displayed.

To solve this issue please go to customizing step:

Financial Accounting (New) -> Asset Accounting (New) -> Integration with General Ledger Accounting -> Specify Posting Key for Asset Posting (TCode: OBYD)

 • Double Click: Additional accounts for Asset Accounting (ANC)
 • Enter your chart of accounts.
 • Check General modification and save your customizing.
 • Then click Accounts
 • And define General Modification field ‘LDT’ and Account field an legacy takeover offsetting account.

ABLDT veya BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE  işlem koduyla eski duran varlık verilerini devralma esnasında hata mesajı AU134 – “System could not find an account for account symbol LDT in area 01” şeklinde bir hata alıyorsunuz.

Bu sorunu çözmek için aşağıdaki uyarlama adımına gidiniz:

Financial Accounting (New) -> Asset Accounting (New) -> Integration with General Ledger Accounting -> Specify Posting Key for Asset Posting (TCode: OBYD)

 • DV muhasebesi ek hesapları (ANC) çift tıklayın.
 • Hesap planınızı girerek devam edin.
 • Genel değişiklik tikini atınız ve kaydedin.
 • Ardından hesaplar düğmesine tıklayın.
 • Genel değişiklik alanına ‘LDT’ ve Hesap alanına ise eski duran varlık devralımı serbest hesabını seçiniz.

Message no. FAA_POST007

Sap Help

Message no. FAA_POST007

Posting is not possible, old depreciation calculation not supported.

 

English Solution Offer

Simple finance kullanıyorsanız, hatayı almanızın sebebi muhtemelen  simple finance ile gelen ilgili yeni duran varlık business functionlarının aktif olmamasıdır. SFW5 işlem kodundan  FIN_AA_CI_1, FIN_AA_PARALLEL_VAL functionlarının aktifleştirilmesi gerekmektedir.

Önemli Not: Çoğu business function aktifleştirildikten sonra kapatılamamaktadır. Lütfen yukarıdaki business functionların sizin için gerekli olduğundan emin olup, aktifleştirmeden önce danışmanınıza danışınız ve ilgili dokümantasyonları okuyup aktifleştiriniz.

CL_IM_FSBP_PHONETIC_EXPORT====CP

sap-dump

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Business Partner yaratırken alınan dump CL_IM_FSBP_PHONETIC_EXPORT====CP

Nedeni

Bu dump’ı almanızın nedeni;

BUT000 tablosunda PARTNER alanında ##1, numaralı bir giriş olması. ##1 sadece sistem tarafından yeni bir business partner yaratırken yeni numara atanırken kullanılır. Dolayısıyla sistem ##1 database’de bulunmaması gereken bir satırı bulduğu zaman CL_IM_FSBP_PHONETIC_EXPORT====CP hatasını veriyor.

Bu problem sadece internal numara aralığı tayini olan partner gruplarında vermektedir.

Çözümü

Çözümü BUT000 tablosundan PARTNER = ##1 satırını silmektir.

Ayrıca BP001 tablosunu da kontrol edip PARTNER = ##1 satırı eğer varsa silmeniz gerekir.

Referans: 1919012

Message no. ICC_TR154

Sap Help

Message no. ICC_TR154

Short Text

Deselect “Posting Period not Closed” in “Stipulations for Changing”

Diagnosis

This transaction changes the entry in this field. For these purposes, it must be visible on the change document and you must be able to change it. However, this is not the case.

Procedure

Change the rules for changing this field.

 

English Solution Offer

Hatayı almanızın sebebi, belge değişiklik kurallarında eksik veya hatalı girişinizin olması. OB32 işlem koduna gidip. Aşağıdaki satırın olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer satır yoksa ekleyiniz.

 • Hesap Türü: D
 • İşlem Türü: W
 • Alan Adı: BSED-VENDR
 • Alan değiştirilebilir seçili olmalıdır.
 • Diğerleri (Özellikle “Kayıt dönemi kapanmadı”) seçili olmamalıdır.
 • Eğer satır varsa “Kayıt dönemi kapanmadı” kısmını kontrol ediniz.

 

 • Hesap Türü: D
 • İşlem Türü: W
 • Alan Adı: BSED-WGBKZ
 • Alan değiştirilebilir seçili olmalıdır.
 • Diğerleri (Özellikle “Kayıt dönemi kapanmadı”) seçili olmamalıdır.
 • Eğer satır varsa “Kayıt dönemi kapanmadı” kısmını kontrol ediniz.

Not: Türkiye çek modülü, Referans alanı, Metin alanı, Tayin alanı alanlarını kullanarak işlem yapmaktadır. Bu alanlarda yapılabilecek herhangi bir değişiklik veya kısıtlama (Alan durum grubu, kayıt anahtarı alan durum grubu vs.) hatalara sebep olabilir.

SAP Türkiye BA/BS Raporu Nasıl Çalışır?

Sap Turkiye BABS

Sap Türkiye BABS Raporunun Sisteme Yüklenmesi

SAP Türkiye BABS raporlaması için yüklenmesi gereken not aşağıdaki linktedir. Bu notun açıklamasında bulunaun çalışma prensipleri aşağıdaki şekildedir.

1003524 – Turkey: BA/BS Forms

Sap Türkiye BABS Raporunun Çalışma Mantığı

Bu rapor vergi girişi olan, müşteri ve satıcıların gelen ve giden faturalarını seçmektedir. Eğer belge içerisinde vergi girişi yok ise belge seçime dahil edilmez. Buna rağmen raporun içerisinde “/SAPTR/VAT_B” (SE18)  badisi vardır ve bu badi kullanılarak normalde seçilmeyen belgeler bu rapor sonucuna dahil edilebilir veya seçilmiş belgeler rapor sonucundan çıkartılabilir.

Bu rapor müşteri ve satıcının tüm işlemlerini toplar ve eğer toplam tutar seçim ekranında verilmiş olan limiti aşıyor ise  seçim ekranına getirir. Eğer isim, vergi no ve ülke kodu eş olan birden fazla müşteri ve satıcı var ise bunların işlemleri bir sayılarak aynı toplama alınır ve listeye dahil edilir.

Bu raporun doğru çalışması için, manuel vergi girişi yapılmamalıdır; Kayıt esnasında “Vergiyi hesapla” tıkı atılı olmalıdır. Manuel girişi engellemek amacıyla vergi hesaplarının ana verisinde  “Yalnız otomatik kayıt” seçilebilir.

Eğer Tevkifatlı KDV’ler de raporda listelenmek istenirse,  /SAPTR/FI_B_TRN bakım tablosunun bakımı yapılmalıdır (SM30 – Şirket Kodu – İşlem Anahtarı (ZTA). Böylece sstem Tevkifatlı KDV tutarını  da listeleyecektir. Aynı tablo benzer işlem kodlarının rapora dahil edilmesi için de kullanılabilir. Bu tabloya eklenen işlem anahtarlarının matrah’ı  “0”‘a dönüştürülür.

İsim, ülke ve vergi numarası bilgileri müşteri ve satıcının ana verisinden alınmaktadır. Ancak kayıt arizi satıcı veya müşteriye yapılmış ise, bu bilgi direkt belgeden alınmaktadır. Seçim ekranında STCD1 veya STCD2 ‘nin vergi numarası olarak seçilmesi yapılabilmektedir. Eğer ana veide gerçek kişi tıkı seçili ise kimlik numarası vergi numarası olarak kullanılor. Yabancı satıcıların vergi numarası “1111111111” olarak, müşterilerin ise “2222222222” olarak gözükecektir.

Ülke kodları , T005 uyarlama tablosunun alternatif ülke anahtarı alanından alınır.Eğer müşteri veya satıcı serbest bölge carisi ise, ülke anaharı 960 olarak listelenecektir. Bu cariler seçim ekranında seçilebilir.

Bazı Belgeler Rapora Gelmiyor

Raporun sonucu tüm yılın belgelerini içereceğinden, bazı kayıtlar hatalı atılmış olabilir. Bunun için belge bazında bazı kontroller yapılmaktadır. Eğer belge bu kontrollerden geçemez ise tutarsız olarak işaretlenir ve rapor sonucundan çıkartılır ve belgenin numarası ile birlikte hatanın neden kaynaklandığını belirtilen bir mesaj hata günlüğüne kaydedilir. Belgeleri tutarsız olarak değerlenmesinin olası sebepleri aşağıdakilerden birisi olabilir:

Eğer belge birden daha fazla müşteri veya satıcı kalemi içeriyor ve bu müşteri ve satıcılar aynı müşteri veya satıcı değil ise,

 • Eğer belge müşteri ve satıcı içermiyor ise,
 • Rapor XML formatında bir çıktı üretebilmektedir, ve eğer seçim ekranında çıktı seçeneklerinde, vergi ödeyen bilgileri doldurulduğu takdirde XML dosyası e-beyanname olarak yüklenebilmektedir.

Mutabakat Mektup Çıktıları

Müşteri/Satıcı mutabakat mektuplarını B formlarına göre göndermek istenirse sistemde 2 adet mektup smartform olarak bulunmaktadır.

BA — /SAPTR/MTKBTBA
BS — /SAPTR/MTKBTBS

Bu yasal bir gereksinim olmadığından yasal olarak standart bir form tipi de yoktur. Bu smartformlar müşterinin isteklerine göre düzenlenebilir ve kullanılabilir. Formların  /SAPTR/FI_MTBKT uyarlama tablosuna her şirket kodu için tayin edilmeleri gerekmektedir.

 

Message no. F5A244

Sap Help

Message no. F5A244

Short Text

Document save was unsuccessful; try again

Diagnosis

Procedure

When defining the number ranges for the numbering groups from FBCJC6 transaction code, the number range 01 must be defined. Check your number ranges and try again.

FBCJC6 işlem kodu ile numaralandırma grupları için numara aralıklarını tanımlarken, 01 numara aralığının tanımlanması gerekmektedir. Girişinizi kontrol edip tekrar deneyiniz.

Message no. AA835

Sap Help

Message no. AA835

Short Text

Asset class & is not yet assigned to a form

Diagnosis

You want to manage the asset historically. To this end, a suitable form must be assigned to asset class .

This is not yet the case.

Procedure

Assign a form to asset class .

You must do this no later than the time of the first history report

The reason you get the error is that you have chosen the manage historically option at the fixed asset class customizing, but you have not yet made a layout assignment behind the corresponding asset class in the OAAY transaction code.

If you assign the FIAA_F001 standard layout or another one from the OAAY transaction code, the problem will be solved.

Hatayı almanızın sebebi, duran varlık sınıfının arkasında tarihsel verilerle seçeneğini seçmiş olmanız, ancak OAAY işlem kodundan ilgili duran varlık sınıfının arkasında henüz bir layout uyarlaması yapmamış olmanız. 

OAAY işlem kodundan FIAA_F001 standart layout bağlamasını yaparsanız sorun çözülecektir.

Message no. AA130

Sap Help

Message no. AA130

Short Text

Asset class &1 cannot be used in company code &2

Diagnosis

When you create an asset, the system determines the chart of depreciation from the company code definition. In order for a chart of depreciation to be available for an asset class during asset maintenance, the chart of depreciation has to be entered for that asset class (Determine class valuation). Chart of depreciation that was determined is not entered for asset class .

System Response

You cannot create any assets in your company code for this class.

Procedure

You can do one of the following:

 • Use another asset class, for which chart of depreciation is defined.
 • Maintain the asset class valuations for asset class in chart of depreciation . Chart of depreciation has to be specified in order for you to be able to maintain the valuation parameters of asset class for chart of depreciation .

 

The reason you receive the error is that “inactive” checkbox fields are selected on the screen where you specify layout in asset valuation area of the relevant asset class. It will be enough to go to the OAYZ transaction code and remove the “inactive” checkbox fields from the valuation fields for the relevant asset class.

Hatayı almanızın sebebi, duran varlık sınıfının uyarlamalarında duran varlık değerleme alanında layout belirlediğiniz ekranda, etkin değil tıklarının seçili olmasıdır. OAYZ işlem koduna gidip, ilgili duran varlık sınıfları için değerleme alanlarından etkin değil tıklarını kaldırmanız yeterli olacaktır.